CO TO JEST SOULTRACE?

Soul – dusza, trace – trop. W dosłownym tłumaczeniu to trop duszy. Zaskoczeni?

ogólnopolski & całoroczny - cykliczne wyjazdy i campy
to nie jest stała formacja - bez regularnych spotkań, bez "członkostwa"
jedziesz na co możesz, co CIEBIE interesuje
każdy kto reprezentuje Soultrace, robi to w swoim codziennym życiu
tworzenie wyjazdów o niepowtarzalnej atmosferze - to nasza specjalność!

NASZE CELE:

ROZWÓJ PASJI I WIARY W SIEBIE

Wierzymy w rozwój talentów na Bożą chwałę! Poszerzamy nasze umiejętności (sportowe, podróżnicze, artystyczne, muzyczne), a także odkrywamy nowe. Każdy wyjazd składa się dodatkowych bloków, gdzie i Ty możesz się podzielić swoją pasją.

ŁĄCZYMY LUDZI PASJI

Łączymy pod szyldem #SOULTRACE ludzi aktywnych, chcących łączyć pasję z wartościami, które wyznają. Przygotowujemy wyjazdy na najwyższym poziomie. Pochodzimy też z różnych części Polski, z różnych środowisk - różnorodność to nasze największe bogactwo! 

ŚWIADECTWO MŁODEGO KOŚCIOŁA

Szerzymy wartości chrześcijańskie przez żywe świadectwo wiary w codziennym życiu. Lecz, źle nie zrozumcie! Nic na siłę. Staramy się mniej mówić, a więcej robić. Na szlaku, w skateparku, na fali czy po prostu na uczelni - nie wstydzimy się wiary.

3 WARTOŚCI:

MIŁOŚĆ

Budujemy wspólnotę łącząc „Bożych wariatów”. Chcemy budować głębokie relacje oparte na Miłości. Najważniejszą rzeczą w naszym życiu jest Ewangelia, chcemy przekazywać ją świadcząc – zarówno w słowach, jak i czynach.

SŁUŻBA

Ze względu na Miłość do Chrystusa chcemy podejmować bezinteresowną służbę innym, stawiając ich przed nami samymi. Wierzymy, że przez bezinteresowny dar z siebie uczymy się naprawdę kochać, oddając chwałę Bogu. Wykorzystujemy do tego swoje talenty, zdolności, pasje.

WOLNOŚĆ

"Kochaj i rób co chcesz" - tak postrzegamy Wolność. Czyli wybór zasad chrześcijańskich, które chcemy przestrzegać i się nimi kierować. Czy to w sporcie, czując wolność na "freeride" i czerpiąc z tego radość, wiedząc jak z niej korzystać. Czy w Wolności w życiu, biorąc za nią odpowiedzialność w czynieniu Miłości i Służby.